Below are the listings.

Icons show what information is available:
Verified Business | Photos | Contact Number | Website | Facebook | Twitter | pinterest | Instagram | linkedin | Google+ | Skype | Address | Contact Form

Bumble Babies & Tots Kleuter Akademie en Dagsorgsentrum
- Parys

"In die vroee vormings jare is speel byna sinoniem met lewe, net voeding, beskerming en liefde is belangriker.  Dit is die basiese bestandeel van fisieke, intellektuele en emosionele groei" Ons beleid: By Bumble Babies & Tots handhaaf ons 'n oop beleid en u as ouer/voog moet altyd die vrymoedigheid he om enige kwessie of probleem met ons te kom bespreek. Ons doel is om elke kindjie die geleentheid te gun om ten volle te ontwikkel ter voorbereiding op die Laerskool. Ons streef daarna dat elke kindjie sy volle potensiaal sal bereik, deur gehalte opvoeding, met deernis en liefde. Missie: Ons streef daarna om:
* 'n Veilige hawe vir ons kindertjies te skep.
* Die geleentheid om alle leerlinge te bied om hul volle menswees te bereik in alle fasette daarvan, sodat hul die eise van 'n voortdurende veranderende wereld kan hanteer.
* Intellektueel optimaal te bevoordeel met ons ontwikkelingsprogram.
* Gesonde, konstruktiewe spel en ontspanning te bied vir ons kindertjies.
Skoolure: Voldag: 07h30 - 17h00
Halfdag: 07h30 - 13h00 
klasgrootte: 18 - 20 kindertjies per klas en 6 babas per volwassene.
Kurrikulum: 'n Nagevorsde, nasionale kurrikulum word gebruik en volgens verskillende ouderdoms groepies aangepas. Verslae: 'n Verslaggie sal in die 2de kwartaal sowel as die 4de kwartaal uitgedeel word. Verslaggies is informeel en dien as 'n riglyn van werkies wat ons verrig.  Toerusting: Ons beskik oor voldoende toerusting om u kindjie ten volle te stumileer wat motoriese sowel as sensoriese ontwikkeling bevoordeel. Etes: Alle maaltye word voorsien. Dit sluit in Ontbyt (08h00), Broodjie (10h00), Middagete (12h30), Versnappering (15h00) Buitemuurse aktiwiteite: Boogy Beats, Kinderkinetika, Playball en Kindermuzik. Vakansies Bumble Babies & Tots sal oop wees gedurende skool vakansies en sal ons 'n vakansie program volg Van 3 maande tot Graad R From 3 months to Grade R Kleuterskool, Nursery

CCDC - Consumer Care Debt Counsellor
Chris Hani Road - Klerksdorp

Consumer Care Debt Counsellor has been found in April 2010 by Simon Malete as one of his biggest dreams to achieve in life and the brand became fully effective in the year 2011.

He has been employed by Consumer Assist-Financial Wellness Centre, the largest debt counselling company in South Africa since 1 January 2009 to 1 April 2011.

Simon Malete, as a young guy, worked harder as a debt counsellor consultant helping over-indebted consumers to resolve their financial problems. The following fields were among his daily responsibilities - Marketing, Problem Solving (clients), Communicating with all credit providers resolving the problems related to debt review etc.

After one year and three months being employed by the company, he obtained a Debt Counselling qualification from Rudo Consulting in Centurion and he was accredited by NCR to be a Debt Counsellor.

He has convinced top management in the business, and he was converted to a Franchise in December 2010, but unfortunately that was not his field to be in. He went through with the company as a business partner for a period of five months and thereafter he decided to stand on his own.

Consumer Care Debt Counsellor (CCDC) provide a professional service "Debt Counseling” by using the consumer's own preferable language. Consumer Care intends to render a quality services in a simple way that leads to financial freedom.

Consumer Care is our priority!

NB!! It is your consumer right to receive debt review process in your own language - be proud of who you are and take action immediately!!

Sponsored Ads