Below are the listings.

Icons show what information is available:
Verified Business | Photos | Contact Number | Website | Facebook | Twitter | pinterest | Instagram | linkedin | Google+ | Skype | Address | Contact Form

Silverton Radiators
Klerkindustria - Klerksdorp

Silverton Radiators offers expert advice on a comprehensive range of services on automation cooling systems.  These include:

* Visco Fan Blades & Visco Fan Cluthes;
* Pollen Filters;
* Expansion Tanks Plastics;
* Radiator Hoses;
* Thermostats;
* Water Pumps;
* Silverton Batteries;
* Cooling System Checks including tests for Leaks, Combustion Gas, Radiator Pressure Caps, Electrolysis and antifreeze levels. Interpretation of test results;
* Specialist advice on engine cooling systems;
* Cleaning and Repairing of radiators and Fuel Tanks;
* Refurbishment of Radiators;
* Recoring of Radiators;
* Supply of Comprehensive Range of Cooling System Parts:
   - Complete aluminium radiators;
   - Complete copper / brass radiators;
   - Radiator components including tanks and side brackets;
   - Heater cores and engine / transmission oil coolers;
   - Air conditioning components including condensers, compressors, expansion valves, reciever driers and pollen filters;
   - A range of engine cooling and air conditioning fans, fan motors and Visco clutches;
   - Intercoolers / charge air coolers;
   - All the consumables and additives used in the radiator repair industry;
   - Three-in-one anti-corrosive, anti-boil, anti-freeze;
   - Pressure caps
* Removal and refitting of Radiators;
* Flushing of Cooling Systems;
* Countrywide warranty 
* Batteries;
* Waterpumps

.adslot-overlay {position: absolute; font-family: arial, sans-serif; background-color: rgba(0,0,0,0.65); border: 2px solid rgba(0,0,0,0.65); color: white !important; margin: 0; z-index: 2147483647; text-decoration: none; box-sizing: border-box; text-align: left;}.adslot-overlay-iframed {top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0;}.slotname {position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; font-size: 13px; font-weight: bold; padding: 3px 0 3px 6px; vertical-align: middle; background-color: rgba(0,0,0,0.45); text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; overflow: hidden;}.slotname span {text-align: left; text-decoration: none; text-transform: capitalize;}.revenue {position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; font-size: 11px; padding: 3px 0 3px 6px; vertial-align: middle; text-align: left; background-color: rgba(0,0,0,0.45); font-weight: bold; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden; white-space: nowrap;}.revenue .name {color: #ccc;}.revenue .horizontal .metric {display: inline-block; padding-right: 1.5em;}.revenue .horizontal .name {padding-right: 0.5em;}.revenue .vertical .metric {display: block; line-height: 1.5em; margin-bottom: 0.5em;}.revenue .vertical .name, .revenue .vertical .value {display: block;}.revenue .square .metric, .revenue .button .metric {display: table-row;}.revenue .square .metric {line-height: 1.5em;}.revenue .square .name, .revenue .square .value, .revenue .button .value {display: table-cell;}.revenue .square .name {padding-right: 1.5em;}.revenue .button .name {display: block; margin-right: 0.5em; width: 1em; overflow: hidden; text-overflow: clip;}.revenue .button .name:first-letter {margin-right: 1.5em;}a.adslot-overlay:hover {border: 2px solid rgba(58,106,173,0.9);}a.adslot-overlay:hover .slotname {border-bottom: 1px solid rgba(81,132,210,0.9); background-color: rgba(58,106,173,0.9);}a.adslot-overlay:hover .revenue {border-top: 1px solid rgba(81,132,210,0.9); background-color: rgba(58,106,173,0.9);}div.adslot-overlay:hover {cursor: not-allowed; border: 2px solid rgba(64,64,64,0.9);}div.adslot-overlay:hover .slotname {border-bottom: 1px solid rgba(128,128,128,0.9); background-color: rgba(64,64,64,0.9);}div.adslot-overlay:hover .revenue {border-top: 1px solid rgba(128,128,128,0.9); background-color: rgba(64,64,64,0.9);}

Secure Electric Fencing
Shop 10, Dart Building - Vanderbijlpark

VISIE

Om die mees geadmireerde sekuriteit istallasie en herstel besigheid in die Vaaldriehoek te wees. 

MISSIE

Secure Electric Fencing is ‘n gediversifiseerde sekuriteits besigheid in die verskaffing, installasie en herstel van enige sekuriteitsprodukte en wat waardetoevoegende dienste aan sy kliënte verskaf.

Met sy mense, sterk infrastruktuur en gesonde kernwaardes as boustene, fokus Secure Electric Fencing op volhoubare waardeskepping vir alle belanghebbendes.

STRATEGIE

 • Diversifikasie binne kernbesigheid
 • Waardeontsluiting
 • Finansiële prestasie

PROFIEL

Secure Electric Fencing is ‘n Sekuriteits Maatskappy wat hom toespits op:

 • Bou en installasie van staal hekke
 • Bou en installasie van palisade omheinings
 • Installasie, herstel, instandhouding en verskaffing van elektriese motors vir hekke en motorhuis deure
 • Installasie, instandhouding, herstel en verskaffing van motorhuis deure
 • Instalasie, instandhouding en herstel van elektriese omheinings
 • Installasie, instandhouding, herstel en verskaffing van Alarmstelsels
 • Installasie, herstel en instandhouding van CCTV Kamera Stelsels
 • Installasie, herstel en instandhuding van Interkom Stelsels

Sedert die onderneming 10 jaar gelede begin is, het dit gegroei en gediversifiseer en het Secure Electric Fencing oor die jare ‘n leidende rol in die Vaaldriehoek se sekuriteit installasie sektor gespeel. Op 28 Augustus 2003 is die besigheid as ‘n Beslote Korporasie (2003/072489/23) geregistreer en dryf handel as Secure Electric Fencing. Die BK is ook VAT geregistreer – 4790231387Secure Electric Fencing is ekstensief bedrywig in die sekuriteits bedryf, en wel as verskaffers van sekuriteits produkte asook die installasie, herstel en instandhouding van die produkte.

Die besigheid bied ‘n 24/7 nooddiens met ‘n ten volle toegeruste voertuig wat enige fout kan herstel of installasie kan doen.  Hierdie is dan ook die enigste 24/7 diens vir sekuriteits produkte wat in die Vaaldriehoek gelewer word.  Die besigheid gebruik slegs SABS goedgekeurde produkte en is baie selektief rondom hul verskaffers.

Die tegnikuste in diens is almal spesialiste in die verskillende velde van die besigheid se dienste wat aangebied word.  Johan self is ook nou betrokke by alle aspekte van die besigheid en veral dat gehalte diens gelewer word en dat sy kliënte tevrede is.

Wat handel en meganisasie betref, is Secure Electric Fencing ingestel op eksklusiewe en mededingende waarde- en dienspakkette vir al sy kliënte. Verdere waarde word toegevoeg deur goed opgeleide en lojale personeel.  Secure Electric Fencing se diverse bedrywe behels die installasie, herstel, instandhouding en verskaffing van ‘n wye reeks sekuriteits produkte.

Secure Electric Fencing het ‘n bestaande kliënte basis wat al jare met hom besigheid doen en hierdie getal groei daagliks en wel as gevolg van die waardes en etiek wat in die die besigheid deur die bestuur en personeel na gevolg word.

Met integriteit, aanspreeklikheid, innovasie, besigheidsoriëntasie, selfmotivering en lojaliteit aan Secure Electric Fencing as kernwaardes, is die sakeprioriteit ingestel op volhoubare waardeskepping en die lewering van ‘n mededingende produk- en dienspakket. 

-------------------

* Domestic
* Industrial
* Townhouse
* Cluster Development

24/7 Callout Service

We undertake any installations!

* Electric Fencing - Only Stainless Steel Wire - Life Time Gaurantee
* Energizer Gates
* Rear View Cameras for Vehicles
* Gate Automation - Centurion - with Code Hopping Remote
* Intercom Systems & CCTV
* Palisades - 7 Spike
* Garage Door & Garage Door Automation
* Security Gates & burglar Proofing 

Sponsored Ads