Thank you for using My Local Info Best Online Business Directory for South Africa.

Kindly tell Marlise Jordaan Occupational Therapist in Klerksdorp that you have used My Local Info to get their information.

My Local Info Team

Marlise Jordaan Occupational Therapist in Klerksdorp

 • 14 Suikerbos Street

  Flimieda

  Klerksdorp

 • Numbers

  Tel: 018 468 3640

  Fax: 086 723 8040

  Cell: 082 884 3894

 • Probleme met...?


  Motoriese vaardighede:


  * Lompheid
  * Sukkel met beplanning
  * Raak gou moeg
  * Slegte skryf gewoontes
  * Verkeerde Potloodgreep 
  * Fyn motoriese vaardighede
  * Dominansie nie vasgele

  Kognitiewe vaardighede:


  * Ooraktief 
  * Sukkel met luistervaardighede
  * Sukkel om te konsentreer
  * Slegte geheue

  Perseptuele vaardighede:


  * Sukkel om legkaarte te bou
  * Omkering van syfers en letters
  * Skryf woorde / sinne in verkeerde volgorde
  * Voltooi nie letters / woorde nie
  * Sukkel om van die bord af te skryf
  * Ervaar probleme met kopiering van vorm / nabou van patrone


  Problems with...?


  Motor Skills:


  * Dominance not Established
  * Struggle with Planning
  * Get tired quickly
  * Poor writing skills
  * Wrong pencil grip
  * Fine motor-skills
  * Gross motor-skills
  * Clumsiness 


  Cognitive Skills:


  * Over active
  * Trouble with Listening
  * Struggle with Concentration
  * Struggle with Memory


  Perceptual Skills:


  * Trouble building puzzles 
  * Numbers & Letters are turned around
  * Doesn't complete words / sentences
  * Struggle to write from the board
  * Writes words & sentences in wrong order
  * Experiencing problems with copying forms / patterns 


  * Occupational Therapist
  * Arbeidsterapeut 

 • To send Marlise Jordaan Occupational Therapist an email complete the following form

Sponsored Ads

Sponsored Ads